Yala National Park -  Sri Lanka Jan 2012

Whale Safari near Mirissa - Sri Lanka Jan 2012

 

 

Royal Botanical Gardens Kandy - Sri Lanka Jan 2012

 

 
Sri Lanka on map